Umida Group AB

Den nya styrelsen för Cefour (11 juli) har i arbetet med att sätta sig in företaget, fått den bild bekräftad som vi hade när vi tog uppdraget, dessvärre var problemen i företaget större än vad vi hade möjlighet att ta reda på innan vi gick in i styrelseuppdraget, berättar Peter Wahlberg styrelseordförande.

Produkten Easy Wine Glass (förfyllda vinglas) har en stor potential, men brister i företagets skötsel under åren har försvårat att få ut den på marknaden.

Vi tror på konceptet med förfyllda vinglas. Vid event och festivaler etc. där vin ska serveras i ett högt tempo är Easy Wine Glass ett perfekt alternativ. I flertalet EU- länder förekommer stor försäljning av vin i livsmedelsaffärer och även där är Easy Wine Glass en utmärkt produkt. Även för det svenska Systembolaget, och svensk alkoholpolitik, har Easy Wine Glass fördelar. Easy Wine Glass möjliggör en mycket bättre kontroll av alkoholkonsumtionen än vad bag-in-box gör.

Tidigare har saknats en plan för hur företaget skall ta sig in på de olika marknaderna, men en sådan kommer fastställas i september. I England har vi redan en färdig plan som en nära samarbetspartner tagit fram, och i Danmark är vi också på god väg med planeringen.

Brister i hur vi kommunicerat hållbarhetstider på vinet och dåligt material i locken på glasen har orsakat reklamationer. De problemen rättas nu till och vi kommer att gå in i 2015 med bra produkter.

Likviditeteten var också sämre än väntat efter nyemissionen i somras då en stor del gick åt att täcka gamla skulder. Även här saknades en tillräckligt bra planering. Likviditetsplan är nu upprättad.

Företagets trovärdighet hos viktiga intressenter är oerhört låg p.g.a. turbulensen i och runt bolaget. Vi har sedan vi tillträtt haft konstruktiva möten med Aktiespararna i Kristianstad, Aktietorget, ALMI och SEB.
Vi känner att de har fått tilltro till den nya styrelsen och vi ska fortsätta bygga det förtroendekapitalet genom att ge korrekt information.

Läget i bolaget är allvarligt i ett kort perspektiv. Vi behöver få en hög uppslutning kring innevarande teckningsoption för att fortsätta förverkliga Cefours ambitioner. Med otillräckliga kapitaltillskott från teckningsoptionsemissionen i oktober kommer Cefour att få svårt att överleva året ut. Det kommer, efter årsskiftet, att krävas ytterligare ca 5-10 miljoner kronor för att få bolaget lönsamt. Dessa pengar vill vi ta in i en mix av kapital från befintliga ägare, nya investerare och extern lånefinansiering.

Situationen i Cefour och företagets historik har gjort att vi för aktiemarknaden har fattat ett ovanligt beslut:
Om vi efter emissionsperiodens slut konstaterar att kapitalet är otillräckligt kommer de aktieägare som betalat in pengar för teckningsoptionen att få tillbaka dessa från fondmäklaren.

Cefour kommer senare under veckan lämna besked om teckningsoptionerna, hur man tecknar sig etc. Därefter kommer information om bolagets status lämnas var fjortonde dag.

Konceptet Easy Wine Glass är för bra för att läggas ner så vi hoppas på ägarnas förtroende att fortsätta utveckla det inom ramen för Cefour, avslutar Peter Wahlberg.

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Peter Wahlberg 073-532 70 81.

För utförligare information till nuvarande och potentiella aktieägare hänvisas till informationen i bilagan till detta pressmeddelande.


Se nyheten från CefourDocument dividerSe information från styrelsen från Cefour