Umida Group AB

Sammanläggningen av aktier

Det har tidigare annonserats att sammanläggningen av aktier är skjuten på framtiden. Detta var en lite förhastad slutsats. Sammanläggningen är redan registrerad på Bolagsverket och måste med anledning av detta verkställas. Sammanläggningen är planerad att genomföras så snart det är möjligt efter det att teckningsoptionerna är distribuerade enligt ovan, d.v.s. i början av oktober 2014.

Sammanläggningen av aktier innebär att 50 befintliga aktier blir 1 ny aktie. Avrundning sker uppåt till aktieägarens fördel. Det innebär att den som har 51 aktier får 2 nya. Sammanläggningen sker automatiskt.

Handel med teckningsoptioner av serie TO 1B respektive TO 2B kommer att ske på AktieTorget från och med den 2 oktober 2014.

Cefours styrelse har beslutat att ta upp bolagets teckningsoptioner till handel. Teckningsoptionerna (en per aktie före sammanläggningen) delas ut vederlagsfritt till samtliga aktieägare per avstämningsdagen den 30 september 2014.

Första dag för handel med teckningsoptionerna är den 2 oktober 2014. Handel med teckningsoptioner av serie TO 1B kommer att pågå till och med den 29 oktober 2014 och handel med teckningsoptioner av serie TO 2B kommer att pågå till och med den 23 mars 2015.

Teckningsoptioner av serie TO 1B

• Villkor: Trehundra (efter genomförd sammanläggning) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie
• Teckningskurs: 0,50 (efter genomförd sammanläggning) SEK per aktie serie B
• Teckningstid: 3 oktober till och med den 31 oktober 2014
• Handelstid: 2 oktober till och med den 29 oktober 2014
• Kortnamn: CEFO TO 1B
• ISIN-kod: SE0006342838
• Antal teckningsoptioner: 708 661 403

Teckningsoptioner av serie TO 2B

• Villkor: Femhundra (efter genomförd sammanläggning) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie
• Teckningskurs: 2,50 (efter genomförd sammanläggning) SEK per aktie.
• Teckningstid: 9 mars till och med den 25 mars 2015
• Handelstid: 2 oktober 2014 till och med den 23 mars 2015
• Kortnamn: CEFO TO 2B
• ISIN-kod: SE0006342846
• Antal teckningsoptioner: 708 661 403

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Cefours hemsida, www.cefourwine.com.
Vid full teckning av TO1B tillförs Cefour sammanlagt cirka 1,2 Mkr, och vid full teckning av TO 2B tillförs Cefour ytterligare cirka 3,5 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:
– Stefan Carlén, tf VD, 070-792 71 01 i frågor om Cefour och verksamheten, samt
– Gert Westergren, ledamot, 070-555 77 99 i frågor om teckningsoptionerna och sammanläggningen


Se nyheten från Cefour