Umida Group AB

I delårsrapporten som lämnades den 23:e augusti 2013 angav styrelse och VD följande: ”Med växande amerikansk marknad, förbättrade vinstmarginaler och framförallt med de affärsmöjligheter i Balkanländerna som nyligen annonserats, känner vi oss fortsatt trygga i att stå bakom den omsättningsprognos på 21 MSEK som lämnades i samband med kvartalsrapporten i september 2012”.

Idag kan bolaget konstatera att mycket av de förespeglingar som angavs är att beteckna som osäkra och Cefour har gjort en genomgång av orderläget och ser sig nödsakade att revidera tidigare omsättningsprognos.

Orsakerna är flera och bl.a. är det idag osäkert vad ”affärsmöjligheter i Balkanländerna” kan innebära. Även de utannonserade licensintäkterna gällande reklam på glasen är intäkter som är ytterst osäkra. Båda är händelser som skulle ha utgjort en väsentlig del av försäljningen för tredje och fjärde kvartalet.

Att Cefour kommer att kunna öka sin försäljning i USA är i högsta grad sannolikt, men mycket av de leveranser som görs under 2013 är test- eller introduktionsordrar. Där Cefour ser möjligheter inför 2014 är dels genom lyckade testförsäljningar som leder till utökat antal butiker och repeat orders och dels i de upphandlingar som Easy Wine Glass nu är mitt uppe i efter mässdeltagandet i San Diego. Dessa upphandlingar gäller sortimentsnyheter för 2014, huvudsakligen mot regionala och nationella retailkedjor.

En lyckad event-sommar i både Sverige och Norge, samt ökad försäljning i Danmark är också något som Cefour har förhoppningar på vad gäller ytterligare ökning under 2014.

Att ta fram en ny prognos kommer att bli den nya styrelsens uppgift, men det kan idag slås fast att bolaget inte kommer att uppnå en försäljning i närheten av de 21 MSEK som tidigare kommunicerats.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Bergholts, VD
mikael@cefour.parkinglot.se

Jan Nilstadius, Styrelseordförande Maxpeak
info@maxpeak.tv. Tel:+46 (0)70-300 50 20


Se nyheten från Cefour