Umida Group AB

Den genomförda nyemissionen med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare har nu registrerats hos Bolagsverket. Emissionen har tillfört bolaget 4 064 087,50 kr. Betalda tecknade aktier kommer att avregistreras och ersättas av nya aktier den 3 februari 2012. Sista dag för handel med BTA på AktieTorget är den 31 januari 2012. De nya aktierna syns på VP-konton den 7 februari 2012.

För mer information vänligen kontakta

Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour