Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage AB (publ) får härmed meddela att bolaget erhållit en ny försäljnings- och distributionspartner för den spanska marknaden, i form av Ramiro Shaw och dennes bolag 1010 Premium Drinks. Intentionen är att skapa nyförsäljning av Cefours produkter såväl som samarbete kring 1010 Premium Drinks egna produkter, för fyllning i Cefours förpackningslösning.

Cefour har tecknat intentionsavtal med 1010 Premium Drinks och dess grundare & VD, Ramiro Shaw, kring samarbete i Spanien. Samarbetet kan också komma att innefatta Portugal, eftersom den portugisiska marknaden med sin geografiska närhet är en naturlig utväxling från Spanien. Om inbrytningen på den spanska marknaden faller väl ut är målet att etablera ett gemensamägt försäljningsbolag i Spanien.

1010 Premium Drinks (www.1010premiumdrinks.com) startade sin verksamhet 2014 och är baserade i Barcelona. Bolaget har på kort tid skapat marknadsandelar i Spanien med sina produkter, bestående primärt av färdigblandade drinkar, såsom exempelvis Mojito, Piña Colada, Margarita och Caipirinha. Bolagets huvudsakliga försäljning sker idag via detaljhandeln. Under 2015 ser omsättningen ut att hamna på ca 9 MEURO. Deras marknadsandel, enligt det externa mätbolaget Nielsen, är 21,4 procent inom RTS (Ready to Serve) cocktail kategorin i detaljhandeln.

Samarbetet syftar till att fokusera på två huvudområden där försäljning i Spanien och eventuellt även Portugal är ett fokusområde, och att ge Cefour access till färdigblandade drinkar för fyllning i Cefours egen förpackningslösning även för andra marknader är ett annat fokusområde.

”Med egen erfarenhet från den spanska marknaden, dess storlek och hur marknaden fungerar, är det med glädje och tillförsikt jag konstaterar att 1010 Premium Drinks valt att inleda detta samarbete med Cefour. Samtidigt skall vi vara ödmjukt försiktiga i våra kortsiktiga förväntningar då säljcykler och införsäljningsprocesser kombinerat med en viss naturlig tröghet i en marknad att acceptera nya förpackningsstrukturer kan ta tid. 1010 Premium Drinks och dess grundare & VD Ramiro Shaw kommer kunna tillföra mycket professionalism och kunnande kring den Iberiska marknaden. Min förhoppning är att samarbetet skall utvecklas på ett för alla parter positivt sätt.” säger Henrik Sundewall, VD för Cefour.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:         henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon:       076-877 00 00


Se nyheten