Umida Group AB

Cefours styrelse och ledning har tillsammans med Bear Smyth Ltd arbetat fram en ny modell för att distribuera och sälja Cefours produkter i Storbritannien.

Efter den nya styrelsens tillträde i oktober var en viktig uppgift att informera sig om, samt utvärdera Cefours försäljningsstrategi, dvs vilka är våra prioriterade marknader och hur når vi bäst ut med produkterna?
Det fastslogs ganska tidigt att en förutsättning för att på allvar kunna nå ut och få lönsamhet är att finnas närvarande på varje enskild marknad. Lämpligen genom ett bolag med en stark koppling till Cefour och vars verksamhet i huvudsak är inriktat på försäljningen av Easy Wine Glass. För Storbritannien har valet fallit på Bear Smyth Ltd.

Bear Smyth Ltd är ett ungt engelskt bolag som drivs av de båda ägarna Gerry Smyth och Björn Johansson (Englandsboende). Björn Johanssons professionella bakgrund är inom snabbrörliga konsumentvaror främst inom mat och dryck och Gerry Smyth är affärsutvecklare med lång erfarenhet inom dagligvaru-handel, catering samt hotell- & resebranschen.
Försäljningen av Cefours produkter är ämnad att bli kärnan inom bolagets verksamhet. Bear Smyth Ltd, kommer att ansvara för försäljning samt kundrelationer. Bolaget har redan initierat kontakter med relevanta nyckelpersoner inom deras befintliga kontaktnät. Bolaget kommer uteslutande att fokusera på sälj, strategi och implementering medan import, lagerhållning och distributionstjänster kommer att köpas in och hanteras av en extern logistikpartner. Detta ger en kostnadseffektiv, slimmad & skalbar affärsmodell.

Ägarna har följt Cefour under en längre tid och sett möjligheterna och den potential som finns i Easy Wine Glass, inte minst i England med sin höga vinkonsumtion och där on-the-go koncepten är etablerade och ständigt växer.

”At Bear Smyth Limited we are very excited about representing and bringing Easy Wine Glass to UK consumers. We operate in a competitive marketplace but are convinced that if the strengths and opportunities we see in Easy Wine Glass are positioned and pursued systematically, results will undoubtedly follow. We look forward to establishing and growing Easy Wine Glass in one of Cefour’s strategic key markets, laying the foundation for a long-term partnership.”, säger Gerry Smyth på Bear Smyth Ltd.

”I tidigare samarbeten med större, traditionella vinimportörer har Cefour upplevt tröga processer i hela kedjan från Cefour till slutkund. Även de höga marginaler som importörerna normalt tar ut påverkar Easy Wine Glass möjligheter att konkurrera. För oss är det också viktigt att våra samarbetspartners arbete präglas av entreprenörsanda och en tydlig produktfokus. Med detta nya samarbete ser vi marginal-förbättringar, samtidigt som vi ändå lyckas uppnå ett mycket konkurrenskraftigt konsumentpris. Det nära samarbetet med Bear Smyth Ltd ger Cefour en helt annan närhet till slutkund och säljbolaget kommer indirekt att fungera som Cefours förlängda arm i kommunikationen med återförsäljare och slutkonsumenter”, säger Mikael Bergholts VD Cefour Wine & Beverage.
”Att medvetet söka sig till närmarknaderna, och att hitta en fungerande och för Cefour gynnsam affärs-modell, är ett led i den ambition som Cefours nya styrelse tillkännagivit. Vid ett positivt utfall kommer denna modell bli sättet Cefour väljer att jobba på framöver, både vad gäller nya och befintliga marknader”, avslutar Mikael Bergholts.

För ytterligare information, kontakta;
• Jan Nilstadius, Styrelseordförande, Tel: 070-300 50 20
• Mikael Bergholts, VD, Tel: 076-632 24 75


Se nyheten från Cefour