Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage AB (publ) breddar sin produktportfölj med det nya, egna varumärket By Glass och inleder en bearbetning av helt nya marknadssegment i linje med beslutet på den extra bolagsstämman i augusti.

I augusti beslutade aktieägarna på Cefours extra bolagsstämma att bredda bolagsordningens verksamhetsbeskrivning, i syfte att möjliggöra en större produktportfölj och fler typer av affärer. Sedan extrastämman har bolaget färdigställt ett helt nytt varumärkeskoncept, By Glass, som kompletterar de befintliga som endast är kopplade till vinprodukter.

”By Glass är ett starkt koncept som vi bedömer har stor potential att på ett attraktivt sätt komplettera våra befintliga varumärken, där Easy Wine Glass kanske är det mest kända. Vi satsar nu hårt på att sälja in vårt bredare erbjudande till både befintliga och nya kunder”, säger Henrik Sundewall, VD för Cefour.

Som en del av det nya erbjudandet utvecklar bolaget för närvarande en uppdaterad affärsplan, där en bearbetning av nya kundsegment på befintliga och nya marknader har en central del.

”Sedan vi adresserade vissa kvalitetsproblem i produktionen och inte minst sedan vi framgångsrikt avslutade företagsrekonstruktionen, så märker vi en stor tillförsikt hos kunder och andra samarbetspartners. Intresset för Cefours produktionsteknik och innovativa förpackningslösningar är stort, och med en bredare produktportfölj och fler varumärken att erbjuda kunderna är vi efter en tuff period återigen optimistiska kring möjligheterna framåt”, säger Henrik Sundewall, VD för Cefour.


För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post: henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon: 076-877 00 00


Document dividerSe nyheten