Umida Group AB

Resultatet för kvartalet i korthet

• Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK)
• Resultatet uppgick till -2 606 KSEK (-2 193 KSEK)
• Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 6 684 KSEK  (11 923 KSEK)
• Bolagets soliditet var 29% (76%)
• Bolagets likvida medel uppgick per den 31 mars till 322 KSEK  (1 090 KSEK). Rörelsekredit om 2 000 KSEK utnyttjad  med 1 155 KSEK (0 KSEK)

Väsentliga händelser under perioden

• Lansering av Easy Wine Glass på Kinas största distributionsmässa
• Första större order till ny kund i Kina
• Mikael Bergholts ny vd i Cefour
• Cefour inleder samarbete med Åkesson Vin

Rapporten i sin helhet bifogas i separat dokument, se nedan.

För ytterligare information kontakta VD Mikael Bergholts, 076 632 2475

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se rapporten från Cefour