Umida Group AB

Protokoll Extra Bolagsstämma 

Vid extra bolagsstämman i Umida Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 2 oktober 2020 kl. 10.00 i Stockholm, beslutades i enlighet med framlagda förslag och som beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets hemsida:

  • om en riktad nyemission med kvittningsrätt enligt villkoren i beslutspunkt 7 i kallelsen till stämman;
  • om två riktade emissioner av teckningsoptioner till anställda enligt villkoren i beslutspunkterna 8 och 9 i kallelsen till stämman;
  • om särskilt bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vida smärre justeringar av besluten i samband med registrering av besluten.

Umida Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD,

Telefon: +46 (0) 76 942 41 21

Attachments