Umida Group AB

Innehavaren av Cefours konvertibla skuldebrev har påkallat konvertering till aktier. Konverteringskursen är 0,25 SEK och konverteringen innebär att antalet aktier ökar med 20 000 000 st B-aktier.Som ett led i arbetet med att anskaffa kapital för Cefours globala expansion, har styrelsen med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 20 mars 2012, fattat beslut om en riktad nyemission till samma för Cefour strategiska investerare. Cefour har valt att bjuda in denna investerare då vi ser potentiella möjligheter till samarbete inom logistik, försäljning och på sikt etablering av tillverkning lokalt. Investeraren är idag verksam inom USA och Mexiko.

Villkoren för den riktade nyemissionen:
Teckningskurs: 0,10 kr per aktie
Teckningsperiod: 2012-05-02 – 2012-05-17
Antal nya aktier: 50 000 000 B-aktier
Likviddag: 2012-05-25

”Det är glädjande att konvertibelinnehavaren fullföljer sin investering och i detta skede påkalla konvertering, vilket stärker Cefours balansräkning och den fortsatta expansionen”, kommenterar styrelseordförande Mats Krönlein.

För mer information vänligen kontakta
Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour