Umida Group AB

Som representant för styrelsen och dessutom nyutnämnd tf VD för Cefour fortsätter jag traditionen att skriva månadsbrev för att hålla våra aktieägare och investorer uppdaterade om vad som händer i Cefour. En skillnad mot tidigare månadsbrev är att det som redovisas i månadsbrevet inte bara begränsar sig till den operativa verksamheten utan också det strategiska arbete och inriktningsbeslut som tas av styrelsen.

Under januari slutade Cefours tidigare VD, Mikael Bergholts, för att återgå till restaurantbranschen. Vi önskar Mikael självklart lycka till och är glada att se honom som kund till Cefour i hans nya roll.

Styrelsen har diskuterat Cefours strategiska inriktning och tagit beslutet att koncentrera försäljningsinsatsen till ett antal nyckelmarknader i Europa samtidigt som vi bevakar och bibehåller de kontakter vi har upparbetat i USA. I anslutning till denna satsning har Cefour även sett över sitt nuvarande vinutbud och tagit beslut om inköp av nya viner som bedöms hålla en högre kvalitet än de viner som tidigare försålts.

Diskussioner förs för närvarande med Systembolaget om en testförsäljning av Cefours förfyllda vinglas i preliminärt nio stycken butiker i Sverige. Beslut om detta och vilka butiker som det gäller kommer att meddelas av Systembolaget när en sådan test startar.

För att stärka Cefour på den svenska marknaden kommer ytterligare en säljare att rekryteras. Styrelsen har också beslutat att genomföra en mindre investering i en maskin för att även kunna tillhandahålla bag-in-boxförpackat vin avsedda för event- och restaurantkunderna. Med detta är vår uppfattning att vi kommer att kunna stärka vår position hos detta kundsegment.

Den 28 januari meddelades domen i målet mot tidigare styrelseordföranden Mats Krönlein och aktieägaren Dejan Shabacker samt ytterligare en person. Detta utlöste en rad frågor till Cefours styrelse om hur vi skulle hantera detta för Cefours räkning. Den nya styrelsen i Cefour har beslutat att avvakta att domen träder i kraft och i konsultation med advokat därefter ta ställning till hur man skall hantera ärendet. Huvudfokus för den nya styrelsen är att etablera Cefours nya strategiska inriktning och få fart på försäljningen i första hand.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, tf VD. Tel: 070-555 77 99
Jan Nilstadius, Styrelseordförande. Tel: 070-300 50 20


Se nyheten från Cefour