Umida Group AB

Flera aktieägare har efterlyst information/VD-brev från Bolaget. Detta är ett helt berättigat önskemål, men låt oss vara absolut klara med att Bolaget inte medvetet håller tillbaka information. Efter det gångna årets alla händelser står vi under en mycket stark och noggrann bevakning från både marknaden och Aktietorget. Vi varken kan eller önskar publicera ’osubstansierad’ information, utan arbetar enligt principen att den information som publiceras kan beläggas. Någon individuell information kommer heller ej ges till enskilda aktieägare utan den information som ges kommer delges genom bolagets PM eller VD-brev.Den senaste tidens avsaknad på information betyder naturligtvis inte att verksamheten står stilla. Tvärtom, alla inblandade, personal som samtliga i styrelsen är djupt engagerade i att arbeta med frågor som:

• Återlistning Systembolaget
• Fullfölja introduktionen i UK
• Säkra order för sommarens olika arrangemang.
• Sätta upp marknadsrepresentation i Tyskland samt andra närliggande marknader.
• Fortsatt utveckling av produkten.
• Säkra likviditet m.m.

Som ovan nämnts har såväl styrelsens som VDs tid åtgått för att lösa ett antal situationer i bolagets verksamhet. Allt detta är mycket tidskrävande men styrelsen, ledningen och anställda är mycket positiva och andas stor optimism. Vi hoppas att aktieägarna under rådande förhållanden kan ha överseende med att nyheterna inte duggar tätt.

Som vi tidigare kommunicerat har vi lokaliserat brister i delar av vårt inköpta lid-material (lock). Materialet har inte uppfyllt våra specifikationer fullt ut, vilket påverkat produkternas hållbarhet negativt. Materialet har använts i en del tidigare producerade batcher och medfört att leveranser har återkallats, returnerats och destruerats.

Vi har också kunna konstatera att det vin vi tidigare fyllt i våra glas inte har varit av den kvalitét som önskats. Därför har vi valt ut andra viner av samma typ, och förhandlat fram leveranser från alternativa leverantörer. Med allt sammantaget vågar vi därför säga att vi har en bättre produkt än tidigare.

Som många vet har vi haft en diskussion med Systembolaget beträffande deras avlistning av Cefours viner i sitt sortiment. Detta har gjort att Cefour har begärt överprövning av beslutet hos Alkoholsortimentsnämnden. Där ligger ärendet för närvarande. Beslut förväntas komma inom en månad. Om beslutet inte går vår väg kommer vi att överklaga detta till Marknadsdomstolen och eventuellt även till EU, då vi anser beslutet strider mot gällande EU-rätt.

Försäljningsmässigt har vi jobbat på att skapa nya distributionskanaler i Europa och i England/Irland finns indikationer på ett stort intresse från viktiga kundgrupper som vi nu förser med varuprover för utvärdering.

Vi har under första kvartalet fått en lite större order från USA på cirka SEK 200 000 och en ännu större order från Norge på nära SEK 900 000. Denna levereras i dagarna. Den senare ordern gör att vi klarat helårsbudgeten avseende 2014 för Norge. Ännu mer glädjande är att norrmännen indikerat att detta endast är en delleverans och att ytterligare order kommer inom kort.

Gert Westergren
Tf VD, Cefour Wine & Beverage AB

För ytterligare information kontakta;
Gert Westergren, tf VD. Tel: 070-555 77 99


Se nyheten från Cefour