Umida Group AB

Klicka på länkarna nedan och ladda ner information angående företrädesemission med teckningstid 21/11 – 4/12, 2012.

>Företrädesemission – Villkor & Anvisningar (pdf, 147Kb)

>Teckningssedel utan företräde (pdf, 365Kb)