Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av 100 % av kapital och röster i Vinfabriken Sverige AB, som säljer egenutvecklade och importerade vin- och spritprodukter samt alkoholfria drycker. Cefour tillförs genom affären en omsättning på c:a 30 mkr på årsbasis med en lönsamhet på c:a 5%.

Förvärvet omfattar samtliga aktier i Vinfabriken Sverige AB, vilket inkluderar ett flertal egna varumärken inom glögg- och spritsortimentet, försäljning av importerade produkter, samt ett betydande antal utvecklade men ännu ej lanserade produkter. Vinfabrikens produktion är outsourcad till två svenska bolag och försäljningen sker främst via Systembolaget till svenska konsumenter.

Affären värderar hela Vinfabriken Sverige AB till ca 8,7 mkr. Köpeskillingen betalas till

31 %, motsvarande ca 2,7 mkr, genom kontant betalning, samt till 69 %, motsvarande

6 mkr, genom nyemitterade B-aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ).

För beräkning av antal nyemitterade aktier i apportemissionen används volymvägd snittkurs under tio handelsdagar, varav denna dag då bolaget tecknat förvärvsavtalet skall anses vara dag sex i tiodagarsperioden. Detta för att skapa största möjliga rättvisa och transparens, för såväl köpare som för säljare. Slutförande, tillträde och betalning av köpeskilling sker så snart vederlagsaktierna registrerats hos Bolagsverket, och beräknas kunna ske inom en månad från dagens datum.

Då fastställande av snittkurs fastställs efter handelns slut den 6 juli kan utspädningseffekten inte specificeras exakt förrän efter detta datum. För att exemplifiera vad utspädningseffekten skulle bli vid en antagen snittkurs om 0,08 kr per aktie så resulterar det i 7,7% (värde av vederlags aktier 6.000.000 / 0,08 = nya 75.000.000 aktier, vilket ger (75.000.000 / (892.822.503 (antal aktier före affär) + 75.000.000)) = 7,7%).

Ingen av säljarna uppnår ett ägande i Cefour överstigande 5% baserat på exemplet ovan kombinerat med fördelningen av vederlagsaktierna till säljarna.

Allmänt om Vinfabriken Sverige

Vinfabriken Sverige AB har 9 aktieägare, varav Sami Asani är största aktieägare och äger 41,8% privat och genom bolag. Säljarna har under en tid sökt industriell köpare i syfte att möjliggöra att ta verksamheten till nästa nivå produktions- och försäljningsmässigt. Bolaget har 2 fast anställda och omsatte ca 30 mkr under verksamhetsåret 2015.

Vinfabriken är ett välkänt varumärke med en ekologisk och miljövänlig profil där produktionen baseras på svenska råvaror samt noga utvalda vin-, sprit- och ciderprodukter från samarbetspartners runt om i världen.

Vinfabrikens egenutvecklade produkter har återkommande fått mycket goda recensioner och uppskattas starkt av målgruppen. Bolaget har 5 st permanenta listningar i Systembolagets sortiment samt återkommande listningar i det tillfälliga säsongssortimentet.

Genom samarbetsavtal med den ledande italienska producenten Alfons Walcher har Vinfabriken försäljningsuppdraget för den delvis egenutvecklade och för den svenska marknaden skräddarsydda ekologiska ginen Biostilla.

Mer information om Vinfabriken Sverige AB finns på bolagets hemsida: www.vinfabriken.se

Finansiell information om Vinfabriken Sverige

Vinfabriken Sverige AB i   mkr 2015 2014 2013 2012
Omsättning 30,5 32,0 21,7 18,0
Rörelseresultat/EBIT 1,1 2,5 0,8 0,4
Eget   kapital 1,8 2,5 1,0 0,6

Årlig kumulativ tillväxt sedan bolagets start är hög, främst beroende på stark efterfrågan på den importerade ekologiska ginen samt den egenutvecklade glöggen. Den något lägre omsättningen för 2015 beror på att produktmixen av glögg är annorlunda mot föregående år.

”Förvärvet av Vinfabriken Sverige AB ligger helt i linje med Cefours strategi att arbeta aktivt med förvärv och att fokusera på starka varumärken med god lönsamhet. Vi är glada över möjligheten att inkludera denna välskötta verksamhet i Cefours växande portfölj av varumärken, och vi ser både omedelbara synergier och en stor
potential för framtiden.” säger Mats Jämterud, styrelseordförande i Cefour.

”Vinfabriken Sverige har haft en fantastisk utveckling sedan bolaget grundades för lite drygt 7 år sedan. Vi är mycket stolta över våra produkter och det mottagande de fått av konsumenterna på den svenska marknaden. Vad som från början var en gemensam passion hos ett antal entusiaster har nu blivit en betydande verksamhet, och därför känns det mycket bra att lämna över till Cefour för nästa steg i Vinfabrikens historia. Med Cefours resurser, kompetens och inte minst ambitioner är vi mycket entusiastiska inför framtiden, och det är också därför vi väljer att vara fortsatt engagerade framåt.” säger Sami Asani, styrelseordförande och delägare i Vinfabriken Sverige AB.

”Med Vinfabrikens starka varumärken och inte minst stora produktportfölj stärks Cefours position än mer, inte minst inom det ekologiska området. Även om synergimöjligheter finns på produktionssidan så ser vi den stora potentialen på försäljningssidan. Utöver att lansera ytterligare produkter på den svenska marknaden ser vi möjligheter både beträffande HoReCa-segmentet där Cefour efter förvärvet av L.O. Smith är starka, samt genom möjlig export av det ökade produktsortimentet. Vi välkomnar Vinfabriken och dess mycket kompetenta team till Cefour-familjen och ser mycket fram emot att dra nytta av deras stora nätverk och goda relationer.” säger Henrik Sundewall, VD på Cefour.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:          henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon:         076-877 00 00


Se pressmeddelandet