Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandels företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från den 5 juni – 27 juni 2014 (förlängd från den 19 juni) har tecknats till 76,72 procent. Företrädesemissionen tillför Bolaget drygt 4,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Cefour Wine & Beverage Partihandels aktiekapital med 1 444 154,66 kr till 7 083 312,74 kr.

Av de tecknade aktierna är cirka 118 miljoner aktier (cirka 82 procent) tecknade med primär företrädesrätt och cirka 26 miljoner aktier (cirka 18 procent) utan företrädesrätt. Några garanter finns inte för denna emission.De aktieägare som erhåller tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter erhåller avräkningsnota denna vecka. På avräkningsnotan framgår tilldelat antal aktier samt betalningsinstruktioner.”Med tanke på tidpunkten för emissionen är vi väldigt nöjda att den tecknades till nästan 80 procent. Det visar att många av aktieägarna har insett den stora potential som Cefour har. Nu fortsätter vi att utveckla företaget både i Sverige och internationellt”, säger Gert Westergren, styrelseordförande i Cefour.

Styrelsen och Cefours personal vill samtidigt passa på att önska kunder, leverantörer, aktieägare med flera en riktigt trevlig sommar.

För ytterligare information, kontakta:
– Gert Westergren, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage, tel: 070-555 77 99
– Jonas Lindeborne, VD Cefour Wine & Beverage, tel: 044-781 66 56

 


Se nyheten från Cefour