Umida Group AB

Mats Krönlein säljer sitt ägande i Cefour Wine och uppfyller därmed AktieTorgets krav för en fortsatt notering av bolaget på sin lista; att inte Krönlein har något ägande i bolaget.

Krönlein har den 25 april sålt alla sina B-aktier och arbetar med att på snabbast möjliga sätt avyttra sina A-aktier i Cefour. Detta förväntas vara gjort inom 1-2 veckor. Efter dagens försäljning innehar Mats 0 st B-aktier samt 9 972 700 st A-aktier, vilket motsvarar cirka 15 % av rösterna och 1,77 % av kapitalet.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, Tel: 070-555 77 99


Se nyheten från Cefour