Umida Group AB

För Cefours fortsatta expansion, har styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 mars 2012 beslutat om en riktad nyemission till Capillum Holding AB ”Capillum”. Förutom emissionskapital om 3,2 msek erhåller Cefour ett garanterat rörelsekapital om högst 4,5 msek till en fast årsränta om 4% under en två års period.

Villkoren för den riktade nyemissionen:
Teckningskurs: 0,10 kr per B-aktie
Antal nya aktier: 32 000 000 B-aktier

Finansieringslösningen ger Cefour dels ett ökat rörelsekapital till gynnsamma villkor, men även möjlighet att förbättra sitt finansnetto genom att successivt kunna fasa ut befintlig dyr upplåning.

”För Cefour innebär detta en tryggare likviditet, vilket ger den stabilitet och arbetsro som är så viktig i den expansionsfas bolaget befinner sig i. Det är glädjande att ännu en gång kunna erhålla en kundanpassad finansieringslösning från Capillum, som blivit en viktig samarbetspartner och långsiktig ägare i Cefour”, kommenterar VD Mikael Bergholts.

Utöver ovanstående kan Capillums samarbetspartner Bibby Financial Services AB tillhandahålla finansieringslösningar för exportfactoring. Bibby Financial Services AB är en del av Storbritanniens största oberoende factoringföretag, Bibby Financial Services Group. Förutom Europa finns Bibby Financial Services Group i USA, Australien, Asien.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Bergholts, VD
mikael@cefour.parkinglot.se
+46 (0)44-781 66 51

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour