Umida Group AB

Tredje kvartalet 2014:

• Nettoomsättningen uppgick till: 126 (630) KSEK
• Resultatet uppgick till: – 2 719 (-4 913) KSEK
• Resultatet per aktie var: – 0,19 (-0,55*) SEK
• Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till: 10 031 KSEK
• Bolaget genomförde ett VD-byte i slutet på september

Januari-september 2014:

• Nettoomsättningen uppgick till: 2 002 (3 682) KSEK
• Resultatet uppgick till: -4 913 (-8 880) KSEK
• Resultatet per aktie var: – 0,55 (-0,76*) SEK

Väsentliga händelser efter rapporttillfället:

• Bolaget avbröt teckningsoptionen 1B.
• Bolaget ansökte om företagsrekonstruktion, vilken beviljades av Kristianstads tingsrätt den 3 november.

* Resultatet per aktie 2013 beräknat på 1/50 del av aktierna för att skapa jämförbarhet med 2014.


Se hela rapporten från Cefour