Umida Group AB

Periodens resultat, som landade på 591 KSEK (-5 754 KSEK), innebar en förbättring med ca 6 345 KSEK jämfört med 2019.

Koncernens nettoomsättning, exklusive punktskatter, minskade med 7,7 procent eller -887 KSEK under första kvartalet 2020 från 11 581 KSEK till 10 694 KSEK.

Storkökssortimentet med Monte Flor, bag-in-box-vinet och Blomberg matlagningsvin som främst sålts via grossister, har haft en bra tillväxt under första kvartalet. Storkökssortimentet växte med 6,7 procent.

Bolagets bruttomarginal hamnade på 26 procent jämfört med 37 procent föregående år.

Under kvartalet avyttrades fastigheten där bolaget tidigare haft sin produktionsläggning.

Bolagets operationella kostnader exkluderat kostnader av engångskaraktär härlett framförallt till fastighetsförsäljningen samt nedläggning av verksamheten i Götene uppgår till 6 000 KSEK under det första kvartalet, att jämföra med 9 600 KSEK under samma period föregående år vilket är en besparing på nästan 40 procent.

 

Detta är det första kvartalet för det nya Umida samt mitt första kvartal som VD för Umida, ett kvartal där vi visar vinst på sista raden. Det är en tid under ett extraordinärt år som vi alla kommer att minnas under hela vår livstid. Det är en kris som inte liknar någon av de ekonomiska kriser vi har sett tidigare. Vi måste nu lära oss att leva och driva företag på nya premisser under en oförutsägbar tid framåt. Under slutet av första kvartalet slog så Covid-19 viruset till mot hela världen och vi som bolag har fått anpassa vår dagliga arbetssituation så att alla anställda nu arbetar hemifrån. Vi har fått revidera våra försäljningsestimat, PR-aktiviteter, marknadsföringsplaner, lanseringsplaner, mötesstrukturer m.m. Det finns inte en del av bolaget som inte blivit påverkat och fått ändra sina planer och arbetssätt. Vi har samarbetspartners och kunder som kämpar för överlevnad och inte minst har vi artister och band som inte kan fullfölja eller påbörja sina planerade turnéer eller konserter.

Under det första kvartalet är vi försäljningsmässigt i linje med vår ursprungliga prognos för 2020 men vår bruttomarginal drabbas hårt jämfört med föregående år. Under januari blev vi tvungna att ta ytterligare några kostnader relaterat till förändring av lagret som härrör till den upprensning som vi gjorde under 2019. Detta påverkar tyvärr bruttomarginalen negativt. Vi har även under det första kvartalet haft en större andel försäljning från storkökssortimentet jämfört med samma period föregående år, och detta sortiment har generellt lägre marginaler jämfört med övrig produktportfölj. Den låga bruttomarginalen under kvartalet är främst driven av engångsåtgärder och vårt långsiktiga bruttomarginalsmål om 40 procent kvarstår således.

Attachments