Umida Group AB

Den nya styrelsen vill inleda med att tacka samtliga aktieägare som deltog i den extra stämman under onsdagen och ett stort tack för det förtroende som styrelsen fick. Vi hoppas att vi skall kunna förvalta detta förtroende på bästa sätt.

Efter gårdagens extra stämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB hade den nya styrelsen ett första och konstituerande styrelsemöte.  På detta möte beslutades att till ordförande för styrelsen utse Jan Nilstadius.

Mycket av gårdagens styrelsemöte präglades av att informera sig om status i bolaget. Initialt medverkade även Cefours revisor i mötet.

Styrelsen kommer nu successivt, i högt tempo, att sätta sig in i verksamheten och ha mycket frekventa styrelsemöten den närmaste tiden. Första målen blir att få igång handeln i Cefours aktie och lägga en plan för resterande del av 2013 och förutsättningarna för 2014 och en budget för samma tid.
Innan styrelsen fått ta del av Aktietorgets begärda granskning kommer ingen ytterlig information att ges. Denna granskning är självklart till stor nytta även för den nya styrelsen i dess arbete.

För ytterligare information kontakta;
Styrelseordförande Jan Nilstadius – 070-300 50 20

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour