Umida Group AB

Den till aktieägarna riktade nyemissionen om 4 064 088 kr är nu till fullo tecknad och betald. Bolagets antal aktier ökar därmed med 16 256 350 B-aktier. Extern garant fyllde upp emissionen för de ej tecknade posterna. Med anledning av garantens åtagande erbjuds som ersättning möjlighet att genom teckningsoption förvärva samma mängd aktier till samma villkor. Cefours styrelse fattade den 23 november 2011 beslut om emission av 8.600.000 teckningsoptioner riktade till nämnda investerare. Av det tidigare annonserade riktade konvertibla skuldebrevet om 10 MSEK till en amerikansk investerare, har halva beloppet 5 MSEK betalats in. 

Villkoren för den riktade teckningsoptionen är:
Teckningskurs: 0,25 kr per aktie
Teckningsperiod: Från datum för registrering hos Bolagsverket till 31 december 2013
Antal nya aktier vid inlösen: 8 600 000 B-aktier

Villkoren för det riktade konvertibla skuldebrevet är:
Teckningskurs: 0,25 kr per aktie
Konverteringsperiod: Till 10 maj 2013
Antal nya aktier vid konvertering: 20 000 000 B aktier
Ränta: 8%

För mer information vänligen kontakta Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour