Umida Group AB

Cefour har tecknat avtal med DTL Consumer Products avseende försäljning av Cefours produkter i Estland. Första leverans och testförsäljning har påbörjats. I Spanien kommer Cefour samarbeta med Alcoholum Online SL, vilka idag har agenturen för ett antal viner och öl, som bl.a. säljs på en av de ledande livsmedelskedjorna i Spanien samt på konserter och events. I USA ska Svenska Food & Beverage sälja Cefours produkter i Texas. Testförsäljningar kommer påbörjas under andra kvartalet i år.

För mer information vänligen kontakta
Eva Krönlein, VD
0707-57 19 80
eva@cefour.parkinglot.se

Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se