Umida Group AB

Se hela rapporten från Cefour

Tredje kvartalet 2011
*    Nettoomsättningen uppgick till 1 050 KSEK
*    Resultatet uppgick till -1 708 KSEK
*    Resultat per aktie -0,01 SEK
*    Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 8 283 KSEK
*    Stort fokus på etablering i Kina och USA

Januari – september 2011
*    Nettoomsättningen uppgick till 2 282 KSEK
*    Resultatet uppgick till -5 833 KSEK
*    Resultat per aktie -0,04 SEK

Rapporten i sin helhet bifogas i separat dokument.
För ytterligare information, kontakta: Mats Krönlein, 0709325006

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se hela rapporten från Cefour