Umida Group AB

Efter begäran om förlängd företagsrekonstruktion meddelar Kristianstads Tingsrätt att Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ) begäran bifalles.

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ) är sedan tidigare under företagsrekonstruktion. Bolaget har ansökt om förlängning av rekonstruktionsperioden i ytterligare tre månader i syfte att färdigställa rekonstruktionsprocessen. Ansökan har bifallits av Kristianstads Tingsrätt, enligt beslut 2015-05-08, vilket kommit bolaget till del 2015-05-12.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage AB (Publ)

E-post: henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon: 076-877 00 00


Se nyheten