Umida Group AB

En extra stämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) avhölls idag och i sammandrag beslutades följande;

• Stämman beslutade att arvode skall utgå enligt förslaget.

• Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra stycken ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, och till ledamöter valdes;

• Ben H.J. Slaghekke (nyval)
• Gert Westergren (nyval)
• Jan Källenius (nyval)
• Jan Nilstadius (nyval)

Inga övriga frågor finns att rapportera

Mikael Bergholts, VD, Cefour Wine & Beverage AB

För ytterligare information kontakta;
– Ledamot Jan Nilstadius – 070-300 50 20

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se kommunikén från Cefour  Läs mer om Cefour