Umida Group AB

Handel med TO3B startar den 6 mars
Bolagsverket har nu registrerat aktien i företrädesemissionen med teckningsperiod fram till den 26 januari.
Sista handelsdag blir därmed den 4 mars 2015 för BTU, och första handelsdag för teckningsoptionerna TO3B blir den 6 mars. TO3B ger innehavaren rätt att teckna en aktie för kursen 6 öre fram till den 31 maj.

Förtydligande om TO2B
Med anledning av handeln med TO3B så finns det anledning att påminna om att TO2B härrör från ett bemyndigande som gavs styrelsen på en extra bolagsstämma redan den 11 juli 2014.

Innehavare av 500 teckningsoptioner 2B har rätt att teckna en aktie för 2,50 kr fram till den 25 mars. Handeln med TO2B avbryts den 23 mars.

För ytterligare information, kontakta:
Cefours t.f. VD Stefan Carlén 0707-927101


Se nyheten från Cefour