Umida Group AB

Styrelsen i Cefour föreslår på kommande extra bolagsstämma till ny styrelseledamot Advokat Stefan Clemén.

Stefan Clemén är född i Osby 1967 och bor i Malmö. Efter Stefans juridikstudier vid Lunds Universitet påbörjade han sitt juristförvärv som notarie på Hässleholms tingsrätt. Därefter arbetade Stefan på en advokatbyrå i Lund och blev advokat 1999, samma år som han startade Advokatbyrån Clemén AB i Malmö. Han driver nu verksamheten under Antonson & Partners paraplyorganisation. Stefan besitter en bred kompetens inom affärsjuridik, bolagsrätt och entreprenadjuridik. Han har ett antal styrelseuppdrag och sitter bl a i Styrelsen för Stiftelsen NyföretagarCenter Syd. Hans bakgrund gör att han är väl rustad för rådgivning inom såväl näringslivets olika branscher såsom industri, handel, service, kapital, bygg, fastigheter och försäkring.

”Viktigt att Cefour breddar sin kunskapsbas på styrelsenivå och att nu Advokat Stefan Clemén har tackat ja till en plats i styrelsen så är detta ett led i denna process”, kommenterar Styrelsens ordförande Mats Krönlein.

För mer information vänligen kontakta Mats Krönlein, Styrelseordförande?0709-32 50 06, mats@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour