Umida Group AB

Sedan den nya styrelsen tillträdde har stort fokus legat på att återuppta handeln i Cefours aktie. Ett av de krav som Aktietorget ställt för att detta ska bli verklighet har varit att visa på en betryggande finansiering på såväl kort som lång sikt.

Vad gäller det lånelöfte från Capillum som kommunicerades i början av året, och som är en viktig del i den kortsiktiga finansieringen, kommer ett förtydligande kring detta att ges under dagen från Capillum. För mer info se www.capillum.se

Vidare har styrelsen meddelat att en företrädesemission kommer att verkställas så snart memorandum är framtaget och handeln i Cefours aktie är återupptagen. Det senare har varit en förutsättning för att kunna sätta en emissionskurs. Styrelsen vidhåller att det kommer att ske till en för aktieägarna gynnsam kurs.

Emissionen är planerad att vara genomförd under november och klar senast i december. Emissionsbeloppet som planeras för kommer att uppgå till cirka 3 – 4 miljoner SEK. Mer exakt information kommer inom kort. Styrelsen i Cefour utesluter inte, att om behov föreligger att planera ytterligare en emission under 2014.

I syfte att undvika att misstag i marknadskommutation kommer ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD formaliseras, dvs VD – instruktioner håller på att arbetas fram och beslut skall ta på nästkommande styrelsemöte.

Under dagen kommer även den tidigare kommunicerade granskningsrapporten från Kalkylbolaget AB att delges marknaden.

Med de ovan nämnda punkterna klara kommer handeln i Cefours B-aktie att återupptas med start på måndag. Se vidare separat pressmeddelande från AktieTorget.

Idag har även underlag för registrering av den nya styrelsen skickats in till Bolagsverket vilket innebär att risken för likvidation av bolaget på grund av detta nu är undanröjd.

Vad gäller försäljning kan meddelas att nästa vecka skickas en första leverans genom vår importör, Palmer & Co A/S i Norge till Oslos Nationalteater. De har nyligen haft en mycket lyckad testförsäljning av Easy Wine Glass, och har nu valt att erbjuda Easy Wine Glass under sina föreställningar i ett första skede fram till årsskiftet. De ser fördelarna i den snabba serveringen under pauser och som ett bättre alternativ till flaskor och plastglas. Även om det inte handlar om stora volymer så ser Cefour det som en bra referenskund inte bara för oss utan också för Palmer & Co A/S som nyligen även tagit över försäljningen till norska Vinmonopolet och fått ensamrätt på den norska marknaden. Detta efter att ha visat goda resultat på den norska eventmarknaden genom deras försäljning till Hansa Borg Bryggerier både 2012 och 2013.

Den nya styrelsen har också varit mycket aktiva i att bearbeta sina respektive kontaktnät, vilket efter bara en vecka har lett till en hel del intressanta uppslag, både vad gäller försäljning men också kring långsiktiga strategier och eventuella kompletterande affärsmöjligheter för Cefour. Kontakter har knutits både i Sverige och i Europa.

Oundvikligen har flera befintliga affärsrelationer tagit skada av det som har hänt runt bolaget de senaste månaderna och vi ber att få återkomma kring detta när vi har en tydligare lägesbild. Av denna anledning känns det bra att energin i styrelsearbetet nu leder till att nya dörrar öppnas.

För ytterligare information, kontakta;

Jan Nilstadius, Styrelseordförande
Tel: 070-300 50 20

Mikael Bergholts, VD
Tel: 076- 632 34 75
mikael@cefour.parkinglot.se


Se nyheten från Cefour