AktieTorget: Marknadsmeddelande 13/11 – Cefour Wine & Beverage Partihandel AB ansluts till AktieTorget den 31 januari

AktieTorget har godkänt Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) för upptagande till handel. Första handelsdag för aktien är den 31 januari 2011.

Bolagets memorandum finns tillgängligt på www.aktietorget.se

Cefour Wine & Beverage Partihandel ABs kortnamn är CEFO B och ISIN-koden är SE0002683920.

Information om Cefour aktien:

Aktienamn:Cefour B
Kortnamn:CEFO B
ISIN-kod:SE0002683920
Orderboks-ID:80008
Kvotvärde:0,10 SEK
Totalt antal aktier:162 563 500 (varav 145 363 500 B-aktier)
Organisations nr:556740-5070
Första handelsdag:31 januari 201

Stockholm den 24 januari 2011

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via
e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se