Umida Group AB

Bolagsverket har nu godkänt och registrerat den ändring av bolagets firma till Umida Group AB (publ) samt styrelsens säte till Stockholms kommun som beslutades vid den extra bolagsstämman 23 februari. Bolaget kommer från den 17 mars att handlas under kortnamnet UMIDA på Aktietorget.

För ytterligare information, kontakta:
Katarina Nielsen, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) under namnändring till Umida Group AB (publ)
E-post: katarina.nielsen@cefourwine.com
Telefon: +46 (0)70-759 08 90