Umida Group AB

Även styrelsemedlem Kajsa Bergqvist väljer att lämna Cefours styrelse med omedelbar verkan.

Som skrivet i tidigare pressmeddelande kommer Cefour att kalla till en extra bolagsstämma för att tillsätta vakanserna.
Datum för denna meddelas inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Bergholts, VD
mikael@cefour.parkinglot.se
+46 044-781 66 51
Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour  Läs mer om Cefour