Umida Group AB

Styrelsen i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har på begäran av tre aktieägare omvandlat 325 000 A aktier till B aktier.

Efter denna omvandling, men före registrering av företrädesemissionen, uppgår antalet aktier till totalt 443 123 638 stycken, varav 11 375 000 stycken utgör A aktier och 431 748 638 stycken är B aktier.

Ärendet är registrerat hos Bolagsverket.

Företrädesemissionen ligger för registrering hos Bolagsverket om beräknas vara klar inom kort.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Styrelseordförande i Cefour W&B, Jan Nilstadius – 070-300 50 20

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour