Umida Group AB

Mässdeltagande: Trots den senaste tidens turbulens som drabbat Cefour börjar en hel del återgå till det normala och vi försöker hålla fortsatt fokus på försäljning och produktion. När detta brev publiceras är jag själv på väg till NBWA-mässan i USA där Easy Wine Glass kommer att visas upp i vår amerikanska importörs monter. Jag ser fram emot att återigen få möta den entusiasm och intresse som vår produkt oftast möter i dessa sammanhang.

Ny styrelse och extra bolagsstämma: Länsstyrelsen i Skåne tog i veckan beslut om att kallelsen för extra bolagsstämma får skickas ut, varpå den infördes i PoIT med samtidig kungörelse i Svenska Dagbladet (25 september). Kallelsen finns även tillgänglig på Cefours hemsida. Vidare börjar det nu utkristalliseras hur styrelsen kan komma att se ut. Representanter från Maxpeak/Capillum kommer att ingå som en del av styrelsen och i övrigt förs diskussioner med andra tilltänka ledamöter, såväl svenska som internationella namn. Vi räknar med att kunna offentliggöra namnen på styrelsemedlemmarna senast onsdagen den 2:e oktober 2013, d.v.s. två veckor före den utannonserade extra bolagsstämman. Samtliga ledamöter måste vara godkända av AktieTorget.

Uppdaterad information och betryggande finansiering: Under veckan som gått har den externa granskningen av Cefour inletts. Detta är ett av de krav som AktieTorget ställt för att släppa handelsstoppet. En generell genomlysning av bolaget skall göras som bl.a. innefattar avtal, avsiktsförklaringar samt finansiering på kort och lång sikt. Finansieringen av verksamheten är för övrigt en nyckelfråga för Cefour. Initialt har Maxpeak/Capillum ställt upp med en del resurser kortsiktigt, och vi räknar med att de kommer att ta ett fortsatt ansvar kring detta. Arbetet kring den långsiktiga finansieringen är en mycket en viktig uppgift för den tillkommande styrelsen, detta för att kunna ge Cefour förutsättningarna att realisera de affärsmöjligheter som står för dörren.

Som jag tidigare nämnt är alla också välkomna att besöka ”Goda Köket” på Älvsjömässan den 7-10 november. Där har ni möjlighet att träffa vår leverantör till Systembolaget, Rewine, och kanske till och med få provsmaka vinerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Bergholts, VD
mikael@cefour.parkinglot.se
+46 (0)44-781 66 51


Se nyheten från Cefour