Umida Group AB

I dagsläget arbetas det för fullt med förberedelser inför den extra bolagsstämman och för att handelsstoppet i Cefours aktie skall upphöra. I detta arbete har Cefour mycket stöd av Maxpeak/Capillum och AktieTorget. Tidigare i veckan informerades också om de krav som AktieTorget har ställt på Cefour för att aktien i ett första skede skall kunna börja handlas på obs-listan.

Ny styrelse och extra bolagsstämma: Rekryteringsprocessen av ledamöter till den nya styrelsen pågår just nu. Cefour räknar med att kunna tillkännage förslag på denna nya styrelse i god tid inför den extra bolagsstämman. En stämma som för övrigt kommer att avhållas den 16 oktober 2013 i Åhus.

Uppdaterad information och betryggande finansiering: Under september kommer Cefour att granskas av en extern och oberoende part utsedd av AktieTorget. Detta för att kunna ge er som aktieägare en uppdaterad och objektiv nulägesrapport av Cefours status. Genomlysningen är total och innefattar allt från ekonomi till avtal och bolagets framtida förutsättningar. Den fullständiga rapporten kommer att delges AktieTorget. Rapporten ligger till grund för beslut om återupptagen handel i Cefours aktie. Exakt vilka delar som kommer att offentliggöras kring rapporten får vi anledning att återkomma till när arbetet är avslutat.

Det stöd som Cefour i nuläget får av Maxpeak/Capillum ger bolaget den avlastning som krävs för att fortsatt kunna bedriva det som är viktigast för Cefours verksamhet, nämligen försäljning. Personalen kan nu därför bättre fokusera på bl a uppföljning av de affärskontakter som knöts framförallt i San Diego. Mycket av detta uppföljningsarbete består av produkt- och företagsregistreringar inför sortimentsurvalet 2014 samt att skicka ut varuprover.

Höstens nästa stora och viktiga event, där Easy Wine Glass kommer att finnas på plats, är NBWA som i år hålls i Las Vegas 29 september – 2 oktober. Där samlas i princip USA:s samtliga öldistributörer för att hitta nya produkter att utöka sin portfölj med.

Cefours strategi för distribution i USA har hittills i största möjliga mån varit att samarbeta med öldistributörer istället för ”klassiska” vinhus. Vi har noterat att Easy Wine Glass passar bra in i en öldistributörs profil eftersom deras kunder består av allt från liquor stores till supermarkets och events. Segment där också Easy Wine Glass har ett berättigande och öldistributörerna kan här se goda möjligheter att på ett enkelt sätt få in en fot och samtidigt ta marknadsandelar från vindistributörer.

Alla är också välkomna att besöka ’Taste Experience’ på Nacka Strand med start 26 september och ’Goda Köket’ på Älvsjömässan 7-10 november. Där har ni möjlighet att träffa vår leverantör till Systembolaget, Rewine, och kanske till och med få provsmaka vinerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Bergholts, VD
mikael@cefour.parkinglot.se
+46 (0)44-781 66 51


Se nyheten från Cefour