Video från Aktieägarträff i Götene 18 oktober 2017

Aktieägar- och företagsbesök i Götene Vin & Spritfabrik, del av Umida Group, den 18 oktober 2017. I programmet ingick presentation av bolagets verksamhet och framtida riktning, rundvisning i produktionsanläggningen och presentation och provsmakning av bolagets produkter bl.a. Vinfabrikens glögg och Shot 4.4.