Umida Group AB

Arbetet med att ta fram en ny Affärsplan för Cefour Wine & Beverage pågår för fullt.
I slutet på oktober ska planen vara klar, och där kommer vi att utveckla tankarna om de möjligheter som vi ser för våra produkter. Med det här VD-brevet vill jag orientera aktieägarna om hur arbetet med planen framskrider och ge en nyanserad bild av bolaget.

Produktion
Först av allt: Vår produktionsanläggning i Åhus är byggd för stordrift. Det gäller både vintankar och produktionslina. Detta påverkar hur vi ser på kunder och marknad.

Hållbarhet och smak är de två viktigaste parametrarna i arbetet med att förbättra vår produkt. Vi har börjat ett testprogram som innebär att vi jämför nyproducerat vin med vinet i våra tankar och färdigvarulagret. Allt jämförs med konkurrenternas vin, vilket även inkluderar motsvarande bag-in-box-viner. Vi kommer också att göra laboratorietester för att jämföra syrebarriär i plasten i våra glas med konkurrenternas.

Locket, eller den s.k. liden, har varit en svaghet. Vi upphandlar nu nytt material och ny leverantör, vilket ger en avsevärt högre kvalitet. Ett nytt verktyg som tagits i drift gör att vi både får en effektivare och snyggare vidhäftning av liden till plasten.

Vi kommer på det här sättet att gå igenom produktionsprocessen steg för steg och leta brister på ett sätt som inte gjorts tidigare.

Att vi hittar brister ser jag inte som ett bekymmer. Det ger oss möjligheter till förbättring och dessutom svar på frågor om varför inte bolaget lyckats så här långt. Syftet är ju att ta fram en produkt som är bättre än konkurrenternas.

För att möta efterfrågan på mindre volymer så tittar vi också på lösningar och kostnader för att köra parallell småskalig produktion.

Råvara
Vin i plastglas ger möjligheter men även nackdelar. Det är viktigt att arbeta med de druvor som lämpar sig bäst för vår förpackning.
Det kan också vara nödvändigt att anpassa druva, leverantör och varumärke efter marknadssegment. Vi ska anstränga oss att hitta de optimala lösningarna.

Marknad
Vi vill arbeta tillsammans med större distributörer som kan sina respektive kundsegment. Vi ska förstå kraven från deras slutkunder och de ska förstå våra villkor.

I Danmark och Storbritannien för vi långt framskridna diskussioner på det temat. Varuprover skickades förra veckan till Danmark. Till Storbritannien gör vi första mindre testleveransen med en pall i november. Våra samarbetspartners har stora förväntningar som vi vill vara med och infria.

I Norge och Sverige har vi inarbetade kontakter. Där handlar det om att hitta bra logistiklösningar. Vi kommer att se på fler länder i Europa för att hitta lämpliga samarbetspartners.

Kontakter med en distributör i USA har återupptagits, och våra möjligheter i USA utvärderas i affärsplanen.

Prissättning
Det ska bli en större skillnad mellan vårt lägsta och vårt högsta pris. De kunder som beställer större volymer både per år och per gång bidrar till en rationell produktion och ska ha fördelar. Mindre kunder måste vara beredda att betala ett högre pris för att kunna beställa i mindre volymer.

Finansiering
Det är ingen hemlighet att likviditeten är hårt ansträngd i Cefour, vilket innebär att vi för tillfället är beroende av fortsatt gott förtroende från våra leverantörer i arbetet med att utveckla Cefour.

Vi kommer att kalla till en extra bolagsstämma den 13 november där avsikten är att fatta beslut om en kraftfull nyemission som ska vara genomförd innan jul. Syftet är att skapa långsiktiga förutsättningar för bolaget.

Framgång i denna och nu först innevarande teckningsperiod 1 B är nödvändiga för företagets överlevnad.

Jag noterar till sist att kursen per aktie i TO1B, 50 öre, är så låg att den innebär en substansrabatt på drygt 25 % när teckningsperioden löper ut.

Stefan Carlén
T.f. VD, Cefour & Wine Beverage

För ytterligare information, kontakta:
– Stefan Carlén, t f VD. Ansvarig för verksamheten och finansiella frågor, mobil: 070-792 71 01.
– Gert Westergren, styrelseledamot. Frågor om teckningsoptioner, mobil: 070-555 77 99.