Umida Group AB

Sedan den senaste uppdateringen kring statusen i Cefour, där vi bl.a. redogjorde för de sista åtgärderna som tagits för att handeln i vår aktie skulle kunna återupptas, har en hel del hänt som fört bolaget framåt. Redan följande vecka (28/10) kunde aktieägarna återigen börja handla med aktien på AktieTorget, vilket är en förutsättning för att kunna gå vidare med arbetet kring den företrädesemission som tidigare kommunicerats. En emission som i nuläget är direkt avgörande för att kunna ta tillvara på den marknadspotential som finns och med förnyad kraft ta Cefour vidare in i 2014. Mer detaljerad information kring det förmånliga emissionserbjudandet – tillsammans med tankar, visioner och nya affärsmöjligheter – kommer att presenteras i det memorandum som just nu håller på att färdigställas. Memorandumet innehåller även en plan för hur emissionslikviden skall disponeras.

Trots en problemfylld höst har vi oförtrutet jobbat vidare. Nu blickar vi framåt och med en lyckad emission har vi en stark tilltro till att Cefour och dess aktieägare kommer att få mycket att glädjas över och att Easy Wine Glass får det genombrott som det förtjänar på marknaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Bergholts, VD
mikael@cefour.parkinglot.se
+46 (0)44-781 66 51

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se informationen från Cefour