Umida Group AB

I skrivande stund njuter större delen av Sverige av en rejäl värmebölja och många semesterfirare ligger troligen på badstranden, kanske med en av Cefours drycker i picknickkorgen? Även om också delar av Cefours personal har semester så har tempot varit högt den senaste tiden och det finns flera saker att berätta om i detta månadsbrev.

Som tidigare meddelats har Cefour förvärvat 100% av aktierna i Vinfabriken Sverige AB, i linje med det första fokusområdet som jag berättade om i förra VD-brevet – att vi arbetar med en aktiv förvärvsstrategi av välskötta bolag, där egna varumärken finns etablerade och där produktionssynergier kan realiseras, och där tidigare ledning och ägare vill vara med på Cefours fortsatta resa.

Vinfabriken är ett relativt ungt företag som nått anmärkningsvärda framgångar inom sin nisch genom starka och tydliga produktkoncept, egna varumärken samt ett effektivt försäljnings- och marknadsföringsarbete. Vi är mycket glada över att kunna addera Vinfabriken till Cefour-gruppen och stärka vårt samlade erbjudande ytterligare. Affärsuppgörelsen är i skrivande stund i sin slutfas och vi kommer direkt efter semestrar att påbörja fusionsarbetet.

Vinfabriken är ett välkänt varumärke med en ekologisk och miljövänlig profil, ett segment som växer kraftigt inom både alkoholhaltiga och icke-alkoholhaltiga drycker. 2015 ökade försäljningen av ekologiska drycker på Systembolaget med nära 70%, och jag har tidigare berättat att vi arbetar för att ställa om vårt storköks-sortiment under Blombergs-varumärket till ekologiska produkter, just eftersom det efterfrågas starkt av restaurang-kunderna.

Vinfabrikens produktion baseras på svenska råvaror samt noga utvalda vin-, sprit- och ciderprodukter från samarbetspartners runt om i världen. Vinfabrikens egenutvecklade produkter har återkommande fått mycket goda recensioner och uppskattas starkt av målgruppen. Bolaget har 5 st permanenta listningar i Systembolagets sortiment samt återkommande listningar i det tillfälliga säsongssortimentet. Genom samarbetsavtal med den ledande italienska producenten Alfons Walcher har Vinfabriken försäljningsuppdraget för den delvis egenutvecklade och för den svenska marknaden skräddarsydda ekologiska ginen Biostilla.

Förvärvet av Vinfabriken Sverige AB tillför ca 30 mkr till Cefours omsättning. När fullständiga produktionssynergier realiseras så väntar vi oss en marginalförstärkning högre än de ca 5% som Vinfabriken hittills haft. Utöver detta så finns en stor försäljningspotential både i Sverige och internationellt baserat på Vinfabrikens stora produktportfölj av färdigutvecklade men ännu ej lanserade produktkoncept, samt beträffande HoReCa-segmentet där vi stärkt vår position efter det tidigare förvärvet av L.O. Smith. Den ”pipeline” av produkter som Vinfabriken utvecklat kommer att tillföra mycket när det gäller Cefours kommande innovationstakt och förmåga att lansera nya produkter och varumärken, det vi identifierat som den främsta hävstången för den organiska tillväxten och lönsamheten.

Apropå L.O. Smith-förvärvet så kan det vara på sin plats att berätta att vi i början av juli slutförde försäljningen av själva varumärket L.O. Smith till The Absolut Company. Detta har meddelats tidigare, både när affärsuppgörelsen slöts i maj och när försäljningslikviden erhölls i början av juli. Nu är vi inne i den 12-månadersperiod av samlevnad avseende nyttjande av varumärket, och planerar för migrering till andra namn och designutformning för det mindre antal produkter i sortimentet som berörs (främst Lacks-serien). Detta arbete pågår genom koncept- och designarbete för det nya varumärket samt inhämtande av konsumentfeedback från så kallade fokusgrupper. Vi ser även över möjligheterna som kommer av Vinfabrikens varumärkesportfölj. Planen är fortfarande att detta arbete kommer att vara klart under 2016, i god tid för att fasa ut den nuvarande produktdesignen innan slutdatum enligt avtalet med The Absolut Company.

En avslutande mindre nyhet om försäljningsarbetet är att vi nu skickar prover/samples på den cocktail-range som är under lansering till våra partners. Dessa produkter är en del av vår utveckling av single-serve-sortimentet under varumärket Selected By Glass, och inledningsvis är det fyra olika smaker som produceras. Fokus ligger initialt på den engelska marknaden.

Det känns väldigt spännande att ett drygt halvår efter vi lagt städåret 2015 av ”det gamla Cefour” bakom oss ha genomfört två strategiska förvärv och vara i ett helt annorlunda läge inför framtiden. Nu har vi en betydande verksamhet, en bred varumärkes- och produktportfölj, en stor kundbas och inte minst en offensiv plan för fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet.

Tack för Ert förtroende för Cefour och för oss i bolagets ledning och styrelse. Fortsatt trevlig sommar!

Åhus 25 juli 2016

Henrik Sundewall
Verkställande direktör