Umida Group AB

Det är över en mugg äppelglögg från Vinfabriken som jag skriver denna månads VD-brev, det sista för det här händelserika året i Cefours historia.

Fokus den här gången ligger huvudsakligen på försäljningsläget och hur jag ser på utvecklingen framåt för vårt numera ganska breda varumärkes- och produktsortiment. Som vanligt så kan jag inte i den här formen av kommunikation gå in på specifika volymer och ordervärden, men jag kan kommentera kring överenskommelser som är nya eller på gång.

Försäljning Travel Retail

Den första nyheten är att vi kommit överens med Solera Beverage Group om ett uppdrag där de ansvarar för att sälja våra produkter på Travel Retail-marknaden i Norden och Baltikum. Travel Retail är en viktig försäljningskanal för vin och sprit i Europa och har hittills varit en outnyttjad möjlighet för Cefours produktportfölj. För detta ändamål har vi inlett ett försäljningssamarbete med Five Eyes, en del av Solera-gruppen. Five Eyes har en aktiv distributions- och försäljningsorganisation för nyckelkunder inom alla segment av Travel Retail-kanalen. Dessa kanaler inkluderar nordiska flygplatser, färje- & kryssningsrederier, charterbolag, så kallad diplomatisk försäljning, samt gränshandel.

Travel Retail-kanalen har en listningsperiod för nya produkter som startar i maj varje år. Vårt nya partnerskap har en gemensam ambition att säkra listning för 2017-18 med ett antal nyckelkunder. För närvarande pågår säljmöten och produktpresentationer med målet att säkrat resultat och avtal under februari 2017.

Five Eyes/Solera är en av de största nordiska aktörerna och har lång erfarenhet och hög kompetens inom Travel Retail. Vår ambition är att samarbetet skall generera både direkt försäljning men också möjliggöra marknadsföringsaktiviteter som hjälper till att bygga våra egna varumärken.

Försäljning Sverige

Studeras den senaste försäljningsstatistiken från Systembolaget så kan några intressanta iakttagelser göras, vilka jag kommenterar nedan.

 •  Biostillas Ekologiska Gin ökar sin försäljningsvolym jämfört med föregående år.
 •  Försäljningen av våra glöggprodukter ligger hittills i linje med föregående år. Noteras bör dock att försäljningen av glögg nu går in i sin säsongsmässiga topp, där min förhoppning är en viss ökning jämfört med föregående år.
 •  Vår produkt Gr8 (cider/blanddryck) har sedan lanseringen den 1 juni 2016 fått ett starkt positivt mottagande av marknaden. Tillväxten har varit bra med betoning på sommarperioden, och vi sjösätter nu en plan för att utvidga Gr8-portföljen under det första tertialet 2017.
 •  Vårt nya varumärke Shot 4.4 hade sin lansering den 1 december 2016 i drygt 280 butiker över hela landet. Uppfyllnaden i butikerna har gått över förväntan och återköp (samma butik beställer igen) har redan påbörjats, vilket indikerar att konsumenterna har hittat till det nya varumärket. Utvidgning av portföljen med ytterligare smaker sker under första kvartalet 2017.
 •  Försäljningen av Imkergut, vårt mjödvarumärke, har också stigit jämfört med tidigare år.

När det gäller försäljningen till grossister och HoReCa-segmentet så har vi säkerställt nya listningar hos grossister med försäljningsstart under det första kvartalet 2017. Produkterna är Biostilla Ekologisk Gin samt Ekologisk Vodka, Gr8 i ett antal smakvarianter (utöver den redan befintliga smakprofilen) samt Shot 4.4 i ett antal smakvarianter (även där utöver den redan befintliga smakprofilen). Produkt- och försäljningsaktiviteter avseende glöggsortimentet genomförs under första kvartalet 2017 avseende nästa års upphandlingar om 2017 års julförsäljning. Vi står fast vid vårt mål att lansera storköksportföljen i ekologiskt utförande under första kvartalet 2017.

Försäljning exportmarknader

I Finland har vår nya samarbetspartner från slutet av tredje kvartalet 2016 börjar redan ge resultat.

 •  I glöggkategorin har vi förankrat oss väl på de etablerade dagligvarukedjorna med vårt alkoholfria glöggsortiment.
 •  Gentemot Alko-monopolet har vi ett stort fokus på kommande offerter med lanseringar under 2017.
 •  Under det första kvartalet 2017 kommer vi även att inleda en bearbetning av både HoReCa- såväl som inom grossistkategorierna.

Tyskland

 •  Stark försäljningsutveckling avseende glöggprodukterna jämfört med tidigare år.
 •  Shot 4.4 hade även i Tyskland sin försäljningsstart under det fjärde kvartalet 2016 och visar en lovande tillväxtpotential.
 •  Under första kvartalet 2017 sker säljaktiviteter avseende Selected By Glass-sortimentet där målet är att etablera en ny säljkanal.

England

 • Bra aktivitetsnivå gentemot både arenor och större events avseende single-serve-produkterna. Målsättningen är ökade volymer under första och andra kvartalet 2017.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla aktieägare och andra som följer Cefour en riktig God Jul och en fin avslutning på 2016. Tack för ert förtroende för Cefour och för oss i bolagets ledning och styrelse.

Åhus 15 december 2016

Henrik Sundewall
Verkställande direktörde