Umida Group AB

Hej alla aktieägare,

 

Jag kommer att dedicera detta VD-brev helt åt vårt samarbete med KISS. Det har idag gått två veckor sedan vi lanserade den första romen tillsammans med KISS, KISS Black Diamond Premium Dark Rum. Mottagandet var så stark från start att fansen hjälpte till att krascha Systembolagets nya hemsida. Efter någon timme kom sidan upp igen och vi fick över 3 500 beställningar under de tre första dagarna. Beställningarna har fortsatt och vi är snart över 7 000 sålda flaskor till konsumenter runt om i hela Sverige. Detta är en bra start och försäljningen ligger i linje med vårt mål att maximera antalet butiker med produkten på hyllan lagom till julhandeln. Vi har även fått en stark start för att genom den ackumulerade försäljningen fram till och med februari få en listning i det fasta sortimentet från september 2021. Vi har sedan drygt en vecka tillbaka påbörjat annonsering för Black Diamond för att bibehålla ett bra orderflöde. Vi hoppades att fansen i Sverige skulle ta till sig KISS Black Diamond Premium Dark Rum och det mottagande vi har fått är över våra förväntningar och prognoser för Systembolaget.

Den andra produkten inom KISS Rum Kollection kommer att lanseras den 17 november och heter KISS Detroit Rock Rum. Denna rom är ytterligare en högkvalitativ mörk rom som placerade sig på andra plats i en av Systembolagets upphandlingar. Vi kommunicerade vinster från denna upphandling den 19 september 2019 där vi lyckades med bedriften att ta hem både första och andra platsen i upphandlingen – av totalt 26 st deltagande anbud. Vinnaren, Jaguara, lanserade vi i mars 2020, och nu kommer alltså nummer två att möta konsumenterna.

KISS Detroit Rock Rum har 45% alkoholhalt och buteljeras i en 70 cl flaska. Andraplatsen i denna upphandling resulterade i en tillfällig volymlistning om 12 000 flaskor som kommer att finnas distribuerad i ca 216 butiker samt tillgängliga via beställningar online. Skulle efterfrågan från konsumenter vara hög har Systembolaget en möjlighet att göra ett kompletteringsköp.

Den finansiella målsättningen som kommunicerats om att nå en nettoomsättning om 5 MSEK för det fjärde kvartalet bygger på att vi behöver sälja mellan 30 000 och 35 000 flaskor tillsammans av båda rom-produkterna. Beroende på vilken av produkterna och till vilken kund vi säljer så varierar nettoomsättningen. Vi har per idag och inräknat de 12 000 flaskor som kommer att säljas till Systembolaget nått en volym över 21 000 flaskor och då har vi endast sålt 2 500 flaskor till en exportkund i Tyskland. De flesta av våra exportkunder har avvaktat produktionen av KISS Detroit Rock Rum för att skeppa och lansera båda artiklarna samtidigt. Under november kommer vi att sälja de första flaskorna till Finland, Norge, Nederländerna, Luxemburg, Schweiz och Japan. Med två månader kvar av det fjärde kvartalet och med utrullning på fler exportkunder känner vi oss trygga med att vi ska nå och även sälja över det initiala målet om 5 MSEK för det fjärde kvartalet. Med den positiva start vi har fått sedan lansering känner vi oss också trygga med att KISS Rum Kollection kommer att bidra med betydande intäkter under 2021 och framåt.

Jag hoppas att ni alla aktieägare har köpt hem och smakat på KISS Black Diamond Premium Dark Rum samt att ni kommer att hjälpa oss sälja ut de första 12 000 flaskorna av KISS Detroit Rock Rum på rekordkort tid från Systembolaget.

 

Stockholm 3 november 2020

Filip Lundquist

VD Umida Group AB (publ)