Umida Group AB

Hej alla aktieägare,

 

Vi har nu påbörjat slutspurten av 2020 och de första dagarna av det fjärde kvartalet har redan passerat. För oss är det årets mest intensiva kvartal med hög aktivitet på alla fronter. Jag vill här delge er några uppdateringar inom våra tre affärsområden.

 

Brands for fans

Inom Brands For Fans väntar vår största lansering för året under det fjärde kvartalet, samarbetet med KISS. Arbetet med KISS löper enligt plan och vi påbörjade förra veckan kommunikationsplanen som kommer att intensifieras fram till lanseringen av produkterna. Vi får många frågor angående avtalet och planerna med KISS vilket gör att jag kommer att återkomma till detta via en separat nyhetsuppdatering helt tillägnad samarbetet med KISS. Men innan dess kan jag meddela er att allt går bra och vi ser inga problem med att lansera båda romprodukterna under det fjärde kvartalet.

Försäljningen av Motörhead går fortsatt stark på de nordiska monopolen. Motörhead rom fortsätter att växa på Systembolaget och distributionen, de antal butiker som produkten finns i, är stabil. Vår nya kund i Norge har fått en bra start och några av Motörheadprodukterna har börjat komma in på butikshyllor hos Vinmonopolet. Exportkunderna i och utanför Europa har det fortsatt svårt med anledning av de restriktioner som satts upp för att minska smittspridningen av Covid-19. Våra prognoser är att detta kommer att hålla i sig en bra bit in på 2021 vilket gör att de nordiska monopolen blir ännu viktigare än tidigare.

Vårt samarbete med KISS har fått spridning inom musikvärlden och vi har fått förfrågningar om nya samarbeten inom Brands For Fans. Vi märker också att rådande pandemi med minskade intäktsströmmar för många artister och band ger oss nya möjligheter och vi ses som en attraktiv partner för att nå sina fans. Som jag tidigare nämnt är vi dock selektiva och har tydliga finansiella riktlinjer för nya samarbeten. Utvärderingar av nya samarbeten är ett arbete som vi gör löpande och en viktig del i vårt innovationsarbete.

 

Umidas egna varumärken

En av de viktigaste händelserna under den gånga månaden var att Elin ekologisk cider äntligen kunde fyllas och komma ut till Systembolagets butiker. Elin har snart varit på hyllorna i en månad och vi börjar få en känsla för hur väl vår nya cider kan stå sig mot konkurrensen. Elin har sin garanterade distribution fram till sista maj men börjar utvärderas den första december till sista februari, denna period avgör distribution från första juni 2021 och tre månader framåt så vintern blir viktig för Elin. Vi har inlett de första marknadsföringsaktiviteterna samt gjort första pressutskicken. Resultaten av detta följs upp löpande och kampanjerna modifieras för att nå bästa möjliga utväxling på investeringarna.

Jaguara Premium dark rum har haft sin första utvärderingsperiod, juni till augusti. De historiska resultaten från Systembolagets alla offervinnare är att ca 9 av 10 produkter inte klarar sig kvar efter den garanterade distributionen. Jaguaras försäljning under sin första utvärderingsperiod har resulterat i att Jaguara fortsatt kommer att finnas på Systembolagets hyllor efter den garanterade distributionen löper ut den sista november. Vi är naturligtvis mycket glada över att Jaguara kommer att fortsätta finnas på hyllorna i minst tre månader till. Vi känner oss också positiva till att vi kommer lyckas fortsätta behålla denna position framåt vilket skulle ge Jaguara distribution även under mars till augusti 2021. Distributionen kommer dock att minska då Systembolaget minskat antalet butiker på den position som Jaguara kom in på. Med den information vi har idag vet vi att Jaguara kommer att finnas i minst 73 butiker från första december till sista februari. Vi får mycket positiv respons från konsumenter gällande Jaguaras höga kvalitet och vi hoppas att det fortsätter att ge ringar på vattnet till fler konsumenter. De digitala marknadsföringskampanjerna som vi startat för Jaguara har gett bra resultat och vi monitorerar konstant utfallet för att säkerställa att vi når bra nivåer av avkastning på våra investeringar.

Vi har under den senaste månaden startat vår glöggförsäljning till våra exportkunder. Rådande pandemi ger sig dock tillkänna även här vilket kommer leda till att vår glöggförsäljning till Tyskland kraftigt minskas jämfört med tidigare år. Det råder stor osäkerhet kring om och hur julmarknader ska hållas i Tyskland och detta är vår främsta försäljningskanal. I Sverige kommer vår glögg som vanligt att finnas på både Systembolaget och i dagligvaruhandeln. Hos Systembolaget kommer ni finna Vinfabrikens Äppelglögg 11% och hos dagligvaruhandeln kommer ni finna både Vinfabrikens alkoholfria äppelglögg samt Pluras alkoholfria glögg. Vi beräknar att försäljningen från dessa två kanaler kommer att ligga på samma nivåer som under föregående år. Glöggförsäljningen är fortsatt viktig för oss då försäljningen genererar bra intäkter under en kort tid men i takt med att övriga delar av bolaget växer är vi inte lika känsliga för årsfluktuationer i glöggförsäljningen som tidigare.

Vårt storkökssortiment med varumärkena Blomberg och Monte Flor har fortsatt sin återhämtning enligt plan den senaste tiden och vi hoppas att vi ska kunna nå normala volymer under det fjärde kvartalet. Vi jobbar även kontinuerligt med deltagande på de offerter som kommer ut för Systembolaget och ALKO. Detta är ett arbete som fortlöper hela tiden.

 

Umida Partners

Inom affärsområdet Umida Partners fortsätter vi att arbeta aktivt med att utöka portföljen med nya samarbeten och vi är redo att representera och stärka fler varumärken på den svenska marknaden. Vårt första samarbete har gått bra under sommaren men minskat nu till hösten när Le Petit Béret Rosé inte längre finns listad på Systembolaget. Le Petit Béret Chardonnay fortsätter att få positiv feedback och jag hoppas att vi ska lyckas få fler listningar av Le Petit Béret på Systembolaget framåt. Målsättningen för Umida Partners är fortsatt att få in fler varumärken i portföljen. Vi för just nu flera intressanta dialoger och jag hoppas kunna delge nyheter inom kort.

I fredags hade vi extra bolagsstämma där närvarande aktieägare röstade för det incitamentsprogram som styrelsen föreslagit. Jag är glad att programmet röstades igenom då det ger mig och övriga anställda ett än större incitament att arbete för ett högre aktieägarvärde genom möjligheten att öka vårt ägande i bolaget över tid. Vi som team gör vårt yttersta för att Umida ska få en fantastisk resa framåt och vi har det långsiktiga målet högt ställt. Vi bygger bolaget långsiktigt och vi kommer att fortsätta att agera systematiskt och genomtänkt för att säkerställa att vi tar rätt beslut som genererar långsiktig positiv avkastning till alla aktieägare.

 

Hösten innebär kallare väder och mörkare kvällar men också högsäsong för konsumtion av mörk rom. För oss på Umida kommer detta bli en väldigt spännande höst och jag med hela teamet är redo att avsluta året på bästa sätt.

 

 

Stockholm 6 oktober 2020

 

 

Filip Lundquist

VD Umida Group AB (publ)