Umida Group AB

Umida Group AB (publ) har idag skrivit ett avtal med svenska företaget AliasSmith AB kring försäljning av bolagets romprodukter med KISS i Storbritannien. AliasSmith har under de senaste 15 åren byggt upp ett distributörsnärverk med över 50 aktiva kunder runt om i Europa. Samarbetet mellan Umida och AliasSmith inleds med Storbritannien och uppskattas där generera ca 1,5 MSEK i nettoförsäljning under 2021 från den nuvarande KISS-portföljen. Ambitionen med samarbetet är att på sikt ta KISS-produkterna in i fysiska butiker runt om i Europa.   

AliasSmith AB grundades 2004 utav Claes Puebla Smith och bolaget har sedan dess försett både den svenska och europeiska marknaden med högkvalitativ tequila. Bolaget har under de senaste 15 åren byggt upp långvariga och framgångsrika relationer med över 50 kunder runt om i Europa och har tidigare endast arbetat med mexikanska destillat. Samarbetet med Umida blir bolagets första lanseringar inom rom-segmentet. Genom samarbetet med AliasSmith får Umida tillgång till ett stort nätverk av upparbetade relationer samt support från AliasSmiths team, vilket ökar Umidas chanser att effektivt och snabbt nå nya potentiella marknader och fler säljkanaler runt om i Europa.

”Vi har stora förhoppningar på detta nya samarbete med AliasSmith. Claes har sedan han grundade AliasSmith byggt upp ett stort och välfungerande nätverk av kunder runt om i Europa. När jag och Claes träffades kände vi att våra respektive affärer passar väldigt bra ihop. Med våra starka varumärken och högkvalitativa produkter och med Claes stora nätverk är jag övertygad om att vår gemensamma försäljning kommer att öka markant i flertalet europeiska länder där vi idag inte har några direkta kunder. Vi börjar samarbetet med UK vilket är en viktig marknad och där våra KISS-produkter ännu inte har någon närvaro. Jag hoppas att volymerna i UK snabbt kommer överstiga det vi har avtalet om och att vi under kommande månader adderar både fler länder och fler produkter till vårt avtal. Uppskattad volym inkluderar t ex inte KISS Cold Gin som kommer lanseras under sommaren. Vi ser detta som ett långsiktigt samarbete som kommer vara gynnsamt för både oss och AliasSmith.” säger Filip Lundquist, VD för Umida Group AB (publ).

”AliasSmith har en ledande position i Europa vad beträffar exklusiva mexikanska destillat och har ett så gott rykte bland både producenter och distributörer att när Campari förvärvade en av AliasSmith’s producenter valde Campari att låta oss fortsätta distribuera deras nyförvärvade produkt i 19 länder. Att nu börja ett samarbete med Umida Group som har en portfölj av mer etablerade spritsorter med riktigt starka varumärken är oerhört spännande. Vi bedömer att det finns goda förutsättningar för att samarbetet skall leda till en mycket stark tillväxt för båda parter.” säger Claes Puebla Smith, VD och grundare av AliasSmith AB.

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

Claes Puebla Smith, VD, AliasSmith AB, Tel +46(0)70 710 36 91