Umida Group AB

Umida Group AB (publ) styrelseledamot Patrik Gustavsson tar från och med den 22 december en tillfällig paus i styrelsearbeten för Umida Group AB. Pausen är på grund av personliga skäl och förhoppningen är att Patrik ska återgå som styrelseledamot under 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21