Umida Group AB

 

Pressmeddelande

 

Stockholm 2019-01-31

UMIDA: Johan Sjökvist ny tf styrelseordförande

I samband med att nuvarande styrelseordförande Mats Jämterud tar över som tf VD från 1 februari utses ordinarie styrelseledamot Johan Sjökvist till tf styrelseordförande. Arbetet med att rekrytera en ny VD för Umida är påbörjat.

Som tidigare kommunicerats avgår Katarina Nielsen som VD för Umida Group AB (publ) den 31 januari för att gå vidare till uppdrag utanför bolaget. Styrelseordförande Mats Jämterud tar över som tillförordnad VD från och med 1 februari och leder arbetet med att rekrytera Katarinas efterträdare som VD. Eftersom VD enligt Aktiebolagslagen inte samtidigt kan vara styrelseordförande utses ordinarie ledamot Johan Sjökvist till tf styrelseordförande. Johan Sjökvist har varit ledamot i Umida Group AB (publ) sedan april 2015.

 

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, Styrelseordförande, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-660 72 72

 

Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-759 08 90

 

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019.Pressm2019-01-31 – Ordf

Attachments