Umida Group AB

Pressmeddelande

Stockholm 2019-02-15

UMIDA: Intäkter för Q4 enligt prognos, högre extraordinära kostnader medför dock negativt resultat

Umida Group AB (publ) har tidigare kommunicerat ett positivt resultatmål för Q4 2018. Trots en högre försäljning än budgeterat av glöggsortimentet samt stark försäljning i Motörhead-portföljen kommer resultatet för kvartalet att bli negativt, främst på grund av kostnader för återköp av lager, senarelagda produktlanseringar samt räntekostnader för kortfristiga brygglån.

Under det fjärde kvartalet 2018 ökar nettoförsäljningen för Umida Group AB (publ) med 5,4 MSEK till 21,3 MSEK jämfört med föregående år (+34%), vilket är i linje med budget för kvartalet. Tillväxten i försäljning kommer främst från Brands For Fans-portföljen och de nya glögg-lanseringarna i dagligvaruhandeln samt på den finska marknaden där glöggportföljen som helhet ökade från totalt 6 MSEK till 9,2 MSEK (+53%) jämfört med föregående år.

Produkterna Lacks och Selected By Glass har dock haft en sämre utveckling än budgeterat och detta tillsammans med kostnader för det avslutade säljsamarbetet med Solera Beverage Group avseende Lacks! (återköp av lagervaror), två senarelagda produktlanseringar inom Brands For Fans-portföljen samt räntekostnader av engångskaraktär för upptagna brygglån under perioden medför att resultat för Q4 blir negativt, totalt -1,7 MSEK (+0,2 MSEK 2017).

”Jag är naturligtvis besviken på resultatet i perioden men den underliggande affären levererar trots allt lönsamhet och ligger i linje med vår intäktsprognos för sista kvartalet 2018. Kvartalet har dock påverkats av ett par uppskjutna projekt och framförallt av de kostnader av engångskaraktär som uppstod under kvartalet. Tittar vi framåt levererar dock de produkter vi identifierat som vår ’framtidsportfölj’ mycket bra tillväxt och vi har en stark medvind in i 2019 så jag är full av tillförsikt att vår offensiva plan för framförallt Brands For Fans-portföljen kommer att fortsätta att driva lönsam tillväxt under 2019.” säger Mats Jämterud, tf VD för Umida Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-660 72 72

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019.

Pressm 2019-02-15 – Q4_2

Attachments