Umida Group AB

Umida Group AB (publ) styrelseledamot har avyttrat 23 330 aktier av privata skäl.  

Styrelseledamot Patrik Gustavsson har den 3 september avyttrat 23 330 aktier i Umida. Avyttringar är av privata skäl. Patrik Gustavsson äger efter avyttringar privat och via bolag 220 655 aktier i Umida.

 

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0) 769 42 41 21