Umida Group AB

Umida Group AB (publ) kommunicerade den 18 februari att bolaget planerar att lansera en egen webbshop riktad till Europiska konsumenter. Webbshopen kommer sälja produkterna från affärsområdet Brands For Fans. Webbshopen går idag live i en första version och blir tillgänglig för de två första marknaderna, Tyskland och Frankrike.

Umida har sedan hösten 2020 utvecklat en egen webbshop för affärsområdet Brands For Fans och nu är denna plattform klar för lansering gentemot konsumentmålgruppen. Affärsmodellen för Brands For Fans innefattar en direktkontakt via sociala kanaler mellan de artister och band man samarbetar med och de miljontals aktiva följare som artisterna har. Brands For Fans kan sedan länge på ett kostnadseffektivt sätt kommunicera med fansen men har fram tills nu saknat en försäljningskanal att hänvisa fans som vill köpa produkterna till. Den egna webbshopen kommer att underlätta för fans att köpa de dryckesprodukter som utvecklats tillsammans med artisterna och för Umida öppnas en helt ny möjlighet att bygga en databas med ytterligare insikter om konsumenterna, deras önskemål samt beteenden.

Webbshopen, www.brandsforfans.com, öppnas idag i en så kallad soft launch för att fullt ut testa funktionaliteten och konsumentbeteende. De två första marknaderna som lanseras är Tyskland och Frankrike, tätt följda av Storbritannien som lanseras den första maj. Denna första lansering inkluderar en komplett e-handelsupplevelse med möjlighet att beställa hem nio olika produkter under varumärkena: Motörhead, KISS, HammerFall, In Flames och Ghost. Under andra delen av det andra kvartalet kommer webbshopen kompletteras med ännu mer livsstils- och varumärkesbyggande sektioner, som drinkrecept, pressmeddelanden, exklusiva nyheter och upplevelserika bandsidor för både Motörhead och KISS. Under slutet på maj kommer även fler länder i Europa adderas i samband med utrullningen av den fullskaliga versionen av webbshopen. Webbshopen är en strategisk prioritering för utvecklingen av affärsområdet Brands For Fans och dess varumärken.

”Det är en stor dag för Umida idag. Att vi som en utav få aktörer på den europeiska alkoholdryckesmarknaden nu har en egen e-handel bevisar att Umida är ett innovativt och snabbrörligt bolag. Vi har stora förhoppningar om att denna nya plattform ska bli en viktig försäljnings- och kommunikationskanal för oss framåt. Med den nya webbshopen kommer vi ännu närmare konsumenten samtidigt som vi stärker relationen mellan fansen och våra samarbetspartners. Att vi nu har en egen försäljningskanal ökar även attraktionskraften för Umida som partner när vi diskuterar nya samarbeten med internationellt kända artister och varumärken. Idag börjar vi testa funktionaliteten på riktigt och resan med att bygga en egen databas med konsumenter, få feedback, få idéer och kunna kommunicera direkt med våra konsumenter är nu påbörjad. Vi är ödmjuka inför att vi har mycket att lära då detta är ett helt nytt område för vårt bolag samt att det kommer att ta tid innan vi ser den fulla potentialen. Jag vet dock att intresset är stort och vi hoppas att informationen om vår nya webbshop snabbt sprids organiskt mellan fans, medarbetare, aktieägare och affärspartners runt om i Europa.” säger Filip Lundquist, VD för Umida Group AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21