Umida Group AB

Enligt beslut från den 17 februari har styrelsen för Cefour emitterat 2 000 000 units som ger rätt att teckna 16 000 000 aktier och dessutom tillgång till 8 000 000 teckningsoptioner med samma villkor som i företrädesemissionen. Se bolagets pressmeddelande från 20150219.

Det har idag visat sig att dessa aktier har registrerats hos Euroclear, före de aktier som tilldelades i företrädesemissionen med tilldelningsbeslut den 30 januari 2015.

Detta är inte något som Cefour har godkänt. Det bör även nämnas att sista dag för handel med bolagets BTU:er är idag. Mot denna bakgrund har AktieTorget i samråd med Cefour beslutat att från och med 20150305 handelsstoppa Cefours värdepapper tills samtliga aktier i företrädesemissionen är registrerade hos Euroclear.

Beräknad handelsstart sker på tisdag den 10/3.

För vidare information kontakta Cefours t.f. Vd Stefan Carlén 0707-927101.


Se nyheten från Cefour  Läs mer om Cefour