Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för 2016 till fredag 24 februari i stället för som tidigare kommunicerats tisdag 28 februari. Anledningen är planerade utlandsresor för delar av ledningsgrupp och styrelse.

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post: katarina.nielsen@cefourwine.com

Telefon: 070 759 08 90