Umida Group AB

Åhus 2011-01-12

Cefour har genomfört en nyemission inför listning på AktieTorget. Planerat datum för listning var den 17 januari 2011, men med anledning av helgdagar under jul och nyår befarar styrelsen att de nytecknade aktierna inte kommer hinna bokas ut i tid. Därför har styrelsen beslutat att flytta datum för listningen till den 31 januari 2011.
För mer information vänligen kontakta

Eva Krönlein, VD 0707-57 19 80
eva@cefour.parkinglot.se

Mats Krönlein, Styrelseordförande 0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se